34 sociale woningen – Zone Losschaert, 2021

+ Zwevegem

+ Locatie: Hinnestraat - Zwevegem
+ Nieuwbouw
+ Press & Awards : nominatie voor de internationale Brick Award 22
+ Stabiliteit: Dehullu Architecten
+ Technieken: Dehullu Architecten
+ VMSW
+ WM ELan

Dehullu Architecten wint de wedstrijd voor het bouwen van 34 sociale woningen op de zone Losschaert in Zwevegem. Dit pilootproject op het vlak van waterhuishouding kadert binnen de visie van de intercommunale Leiedal. Ondanks de ondergrond van klei wordt maximaal ingezet op infiltratie, recuperatie en buffering van hemelwater. De verschillende bekkens, grachten en wadi’s worden landschappelijke meerwaardes en structureren de site.

De 34 woningen volgen de suggestie van het RUP en worden ingericht op perceelbreedtes van 6m. Het terugspringen van gevelvlakken, gebruikelijk voor achtergevels, wordt hier aan de voorgevel uitgewerkt als een kwaliteit. Meteen worden de carports geïntegreerd in het volumespel. Alle woningen zijn ‘doorzon’ en beschikken over een private tuin, ook de gestapelde woningen.

Dit project werd genomineerd voor de internationale Brick Award 2022.

Opdrachtgever : WM Elan (vroeger Eigen Haard Zwevegem)